Fler rekommenderade produkter - för gårdenKirjo Rostskydssfärg

Färgen är mycket lämplig för målning av plåttak, ståldörrar, järnstaket, räcken, stolpar, trädgårdsmöbler och förzinkade ytor såsom hängrännor, stuprör, fönsterbleck och ventilationstrummor.
NORDICA EKO Husfärg

Färgen är mycket lämplig för målning ytterväggar, taklisters undersidor, vindskivor och fönsterkarmarnas utsidor.
RANCH Aqua 50 Väggfärg

Färgen är mycket lämplig för målning i ladugårdar och industrilokaler, särskilt inom livsmedelsindustrin.Ger en hård slitstark yta med god beständighet mot vatten, starka alkaliska lösningar och de flesta kemikalie
RANCH Exklusiv

Färgen är lämplig för målning av tak och vägg i djurstallar och industrilokaler.
RANCH Husfärg

Färgen är mycket lämplig för målning av fönster, dörrar, vindskivor och rost- skyddsgrundade metallytor.
RANCH Ladugårdslack

Färgen är speciellt avsedd för nedre delen av väggar i djurstallar samt kalv- och svinboxar, där nedsmutsningen är stor. Kan även användas i gödselrännor.
RANCH Stallfärg

Färgen är lämplig för målning av tak- och väggytor i djurstallar, lager och industri¬lokaler. Särskilt lämplig i lokaler där mögelrisk förekommer.
SILOKSAN

Färgen är mycket lämplig på nya och tidigare målade mineraliska ytor på fasader, t ex på betong, puts, kalksandtegel och fibercementskivor.
TEKNOFLOOR 2K

Vattenspädbar blank 2-komponents epoxifärg för betonggolv i tvättrum, garage och andra hårt utsatta ytor.
VISA Fasad

Färgen är mycket lämplig för målning på träfasader, fönster, dörrar, vindskivor, snickerier.